Иностранцы

Oferta dla cudzoziemców

Jeśli chcesz szybko i sprawnie zalegalizować pobyt oraz pracę w Polsce – nasza oferta jest dla Ciebie.

Sprawdź ofertę

Pobierz ofertę dla Cudzoziemców

Pobierz cennik

Pobierz cennik

Pobierz cennik dla Cudzoziemców

Pobierz cennik

W ramach usługi otrzymujesz:

 • Spotkanie konsultacyjne,
 • Przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów,
 • Pomoc w skompletowaniu pozostałych dokumentów niezbędnych
  w postępowaniu administracyjnym,
 • Złożenie wniosku w urzędzie,
 • Towarzyszenie (wsparcie) cudzoziemcowi podczas niezbędnych
  wizyt w urzędzie (złożenie odcisków palców, odbiór karty pobytu),
 • Odbiór korespondencji urzędowej oraz decyzji,
 • Kompletowanie i uzupełnianie w urzędzie brakujących dokumentów,
 • Monitorowanie terminów urzędowych oraz przebiegu postępowania,
 • Odwołanie w przypadku otrzymania odmowy.

LEGALIZACJA POBYTU

LEGALIZACJA POBYTU

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest potwierdzeniem uprawnień do przebywania obcokrajowca na terenie Polski. Cudzoziemiec, który legitymuje się ważną kartą pobytu ma możliwość wielokrotnego przekraczania granicy Polski, a także podróżowania do państw będących w strefie Schengen bez konieczności posiadania wizy.

Rodzaj wydanej karty pobytu, a co za tym idzie, również okres jej ważności jest zależny od podstawy jej wydania. Podstawą o wystąpienie o przyznanie karty pobytu może być:

zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt czasowy,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Karta pobytu stałego wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt stały jest ważna przez 10 lat. Natomiast karta pobytu czasowego wydawana jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. W przypadku, gdy zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze, ważność karty jest identyczna z okresem na jaki udzielono zezwolenia na pobyt.

Jesteśmy w stanie pomóc Państwu przeprowadzić w sposób szybki i sprawny procedurę legalizacji pobytu w Polsce.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

LEGALIZACJA PRACY

LEGALIZACJA PRACY

Treść

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

ODWOŁANIE OD DECYZJI

ODWOŁANIE OD DECYZJI

Treść

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

OBYWATELSTWO POLSKIE

OBYWATELSTWO POLSKIE

Treść

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

Treść

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Treść

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY

Treść

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

Treść

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.